Böldpest i båtar: Information och förebyggande åtgärder

Böldpest, även känt som osmos eller glasfiberpest, är en åkomma som kan drabba båtar byggda av glasfiberarmerad plast. Man märker det oftast genom att man kan se blåsor och svullnader i skrovet under vattenlinjen, och …

Gammal båt med böldpest

Böldpest, även känt som osmos eller glasfiberpest, är en åkomma som kan drabba båtar byggda av glasfiberarmerad plast. Man märker det oftast genom att man kan se blåsor och svullnader i skrovet under vattenlinjen, och dessa innehåller en syralösning som bryter ner laminatet. Den här processen leder inte bara till estetiska problem utan kan också ge allvarliga skador på båtens strukturella integritet och sjöduglighet.

Varför uppstår böldpest i båtar?

Det finns flera faktorer som kan bidra till uppkomsten av böldpest i båtar. Den vanligaste anledningen är att vatten tränger igenom gelcoaten och kommer i kontakt med det underliggande laminatet. Denna penetration främjas av små mikroskopiska sprickor och porer i gelcoaten samt defekter från tillverkningsprocessen. Ytterligare orsaker kan exempelvis vara dålig kvalitet på använda material, otillräcklig härdning av polyesterhartsen samt exponering för låga salthalter och höga vattentemperaturer vilket accelererar nedbrytningsprocessen.

Identifiera böldpest på din båt

Att upptäcka böldpest i ett så tidigt skede som möjligt är viktigt för att kunna skydda din båt mot allvarligare skador. Vi ska försöka guida dig hur du kan identifiera tecken på denna sjukdom och varför det är så viktigt att agera snabbt.

Kännetecken på böldpest

Här är några av de mest uppenbara tecknen som du kan kolla efter på din båt:

 • Blåsor och svullnader: Uppkomsten av små till stora blåsor under gelcoaten är ett säkert tecken. Dessa blåsor kan innehålla en syralösning som korroderar laminatet.
 • Fuktiga fläckar: Områden under vattenlinjen kan kännas ovanligt fuktiga eller mjuka vid beröring, vilket indikerar inträngning.
 • Missfärgningar: Gulaktiga eller mörka fläckar runt blåsorna visar ofta var skadorna har börjat erodera laminatet.
 • Skillnad i ljud: Genom att knacka lätt på skrovet kan du lyssna efter dova ljud istället för klara toner, vilket tyder på delaminering inne i laminatet.

Inspektera ditt skrov regelbundet och att var uppmärksam på dessa tecken, så har du större chans att fånga upp böldpest innan det blir ett omfattande problem.

Varför är det viktigt att hitta böldpest så tidigt som möjligt?

Tidig upptäckt av böldpest är viktigt för att försöka undvika kostsamma reparationer. Här är några anledningar till varför det är så viktigt:

 • Förhindrar spridning: Ju tidigare du identifierar böldpesten, desto mindre risk är det att böldpesten sprider sig vidare på skrovet och orsakar ytterligare skada.
 • Kostnadseffektivitet: Att åtgärda problemet tidigt innebär oftast mindre omfattande reparationer, vilket sparar dig både tid och pengar.
 • Säkerhet: Genom att se till att ditt skrov inte är smittat av böldpest håller du inte bara din båt säker utan även alla ombord.

Några orsaker till böldpest i båtar

Det kan vara klurigt att veta varför båtar kan få böldpest, så vi försöker gå igenom några anledningar till hur varför det kan uppstå här.

Konstruktionsdefekter

Konstruktionsdefekter spelar en stor roll i uppkomsten av böldpest. Det kan vara defekter som dålig plastkvalitet, slarv eller smuts under tillverkningsprocessen, vilket resulterar i svagheter i skrovet. Ett skrov med dålig kvalitetskontroll eller bristfällig konstruktion är mer mottagligt för vatteninträngning, vilket lägger grunden för böldpest. Specifikt leder användningen av lågkvalitativ glasfiber eller otillräckliga härdningsprocesser till att laminatet blir poröst och därmed mer benäget att absorbera fukt.

Miljöpåverkan

Miljön där båten används påverkar också risken för att utveckla böldpest på båten. Låg salthalt i vattnet samt höga vattentemperaturer accelererar processen genom vilken vatten tränger in i laminatet och orsakar skador. Sötvattensmiljöer tenderar därför att vara tuffare på båtskrov jämfört med saltvattensmiljöer eftersom sötvatten främjar osmosprocessen mer intensivt.

Felaktigt underhåll

Slutligen är felaktigt eller bristfälligt underhåll också en viktig faktor som bidrar till böldpest. Att inte regelbundet vid upptagning och sjösättning rengöra och inspektera skrovet för tecken på skada eller början till osmos kan snabbt leda till allvarliga problem. Det krävs noggrant underhåll, inklusive regelbundna kontroller av gelcoaten och snabba åtgärder vid detektering av minsta tecken på blåsbildning eller missfärgning, för att skydda mot början av böldpest. Dessutom kan felaktiga reparationstekniker eller materialval vid underhållet också öka risken för skadorna.

Såhär kan man hantera böldpest

Om du har konstaterat att din båt är drabbad av böldpest, så har vi några steg här kring hur man går tillväga för att hantera det.

Man som slipar båtskrov

Borttagning av gelcoat

Det första steget i behandlingen av böldpest är att noggrant ta bort gelcoatskiktet där själva skadan har identifierats. Detta kan du göra genom att använda slipverktyg som är anpassade till att ta bort gelcoat. Det är viktigt att ta bort gelcoaten på det skadade området eftersom det möjliggör en mer grundlig bedömning av hur omfattande böldpesten är så att du kan planera nästa steg.

Noggrann tvättning och torkning

Efter att du har tagit bort gelcoaten fortsätter du med en noggrann tvättning av det blottlagda laminatet. Du kan använda aceton eller ett annat lämpligt lösningsmedel för att rengöra ytan effektivt från alla restprodukter. Därefter låter du området torka helt, du kan ta hjälp av en värmeblåsare eller fläkt för att skynda på torkningen. Det är viktigt att det blir helt torrt eftersom fukt kvarstående i laminatet kan försämra reparationens hållbarhet.

Applicering av nytt skyddande skikt

När den drabbade ytan är helt ren och torr applicerar du ett nytt skyddande skikt. Detta innebär vanligtvis applicering av flera lager epoxiharts som inte bara skyddar mot framtida inträngningar utan också återställer strukturens integritet. Låt varje lager härda ordentligt innan nästa lager appliceras, för att säkerställa maximal vidhäftning och styrka i reparationsområdet. När epoxin har härdat helt, finishbehandlar du ytan genom slipning och eventuellt lackering för estetiska syften samt ytterligare skydd.

Förebyggande åtgärder mot böldpest

Genom att vidta proaktiva åtgärder kan du förebygga böldpest och njuta av problemfritt båtägande år efter år. Här nedan delar vi med oss av våra bästa tips för att förebygga böldpest / osmos:

Regelbundet underhåll

Ett regelbundet underhåll av båten gör att du undviker problem, inte minst med böldpest. Vi rekommenderar starkt:

 1. Inspektion: Utför grundliga visuella inspektioner av skrovet vid upptagning av båten på land. Leta efter tecken på blåsor eller missfärgningar som kan indikera början på osmos. Kolla gärna en extra gång innan sjösättning eller bottenmålning.
 2. Rengöring: Tvätta båten regelbundet med sötvatten för att minimera risken för saltavlagringar som kan bidra till böldpest.
 3. Skyddande skikt: Applicera ett skyddande gelcoat-skikt eller epoxifinish som skydd mot fuktinträngning.

Epoxibehandla skrovet

Genom att epoxibehandla ditt skrov så får du ett starkt skyddande lager runt skrovet som hjälper till att förhindra böldpest. Har du en äldre båt, så rekommenderar vi starkt att göra detta.

Kontroll av fuktnivåer

Fuktighet är en stor anledning till utveckling av böldpest:

 1. Använd fuktmätare: Du kan använda en fuktmätare för att regelbundet kontrollera skrovets fuktnivåer.
 2. Ventilation: Se till att ha god ventilation i alla delar av båten, särskilt dom områden där vatten lätt samlas.
 3. Förvaring: Förvara din båt på land i ett torrt utrymme under vintern för att minska exponeringen mot höga fuktnivåer.

Anlita en expert

Det kan kännas överväldigande om man upptäckt att båten har fått böldpest. Många väljer istället att anlita en expert på området för att slippa hantera problemet själv, och för att vara helt säker på att problemet blir korrekt åtgärdat.

Är du inte någorlunda händig och känner dig osäker, anlita en expert på området som kan åtgärda problemet!

Lämna en kommentar

Leave the field below empty!